Coureurs

Best performance: 4235

Best ratio: 614.00

Global stats

# Equipe LeaguePoints Ranking Score Compétitiontrier par ordre croissant Bonus 4 vainqueurs Bonus meilleur coéfficient Bonus 9 scorers Bonus victoires
1 Saudad team 0 29
112
Innsbruck 2018
2 Our Frank 0 2
170
Innsbruck 2018
3 Team Cyril Guimard 0 49
81
Innsbruck 2018
4 Les voleurs de bicyclette 0 82
20
Innsbruck 2018
5 Bruck 2018 0 83
20
Innsbruck 2018
6 FURUPU一番 0 74
27
Innsbruck 2018
7 Titou Team 0 69
50
Innsbruck 2018
8 TOMMEKE AUS TIROL 0 37
90
Innsbruck 2018
9 Alabarben Demarken Kinkunipi 0 32
102
Innsbruck 2018
10 Vino For Ever 0 66
53
Innsbruck 2018
11 MiZo 0 41
90
Innsbruck 2018
12 WOBBLY WEELS CT 0 78
20
Innsbruck 2018
13 TORRE MARESME 0 51
73
Innsbruck 2018
14 Torero 0 50
80
Innsbruck 2018
15 Suceurs de roue 0 48
85
Innsbruck 2018
16 ZoMi 0 18
129
Innsbruck 2018
17 Tutto Bene 0 35
94
Innsbruck 2018
18 Team Revenga 0 26
117
Innsbruck 2018
19 Tomyteam 0 63
56
Innsbruck 2018
20 Müller-Thurgau 0 73
29
Innsbruck 2018
21 Chtiworld18 0 9
139
Innsbruck 2018
22 ZoZo 0 21
126
Innsbruck 2018
23 Morvan 0 30
111
Innsbruck 2018
24 TORMENTA 0 59
62
Innsbruck 2018
25 Col du Buis 0 55
70
Innsbruck 2018
26 Innsbruck's Inclines 0 31
108
Innsbruck 2018
27 Echappée Belle 1 0 20
126
Innsbruck 2018
28 COBOLAWORLD 0 24
122
Innsbruck 2018
29 Team Koum 0 43
90
Innsbruck 2018
30 Pius Team 0 28
114
Innsbruck 2018
31 cachef 0 10
137
Innsbruck 2018
32 Champion du monde 0 17
130
Innsbruck 2018
33 Innsbruck we trust 0 61
60
Innsbruck 2018
34 WielerMeister 0 11
136
Innsbruck 2018
35 LO STIVALE 0 81
20
Innsbruck 2018
36 TOIUTORO 0 33
98
Innsbruck 2018
37 Piquouz © 0 65
53
Innsbruck 2018
38 Bonza 0 38
90
Innsbruck 2018
39 PIJOT 0 6
158
Innsbruck 2018
40 Lento Team 0 39
90
Innsbruck 2018
41 Issou59 0 19
126
Innsbruck 2018
42 Les Gars au Tyrol 0 44
88
Innsbruck 2018
43 1160 flyers 0 23
123
Innsbruck 2018
44 BZH TREK 0 46
88
Innsbruck 2018
45 Macho Madness 0 57
67
Innsbruck 2018
46 Kaiser Gass Tyroler Speck 0 54
70
Innsbruck 2018
47 Attaque de marlou 0 22
126
Innsbruck 2018
48 Börg to be wild 0 36
90
Innsbruck 2018
49 En Avant Les Ptits Rippoz 0 3
168
Innsbruck 2018
50 IPANEMA 0 75
21
Innsbruck 2018