NIZZOLO Giacomo

NIZZOLO Giacomo

# Equipe Ranking Scoretrier par ordre croissant
1 Mapei MTL 21 9500
2 Papoute 974 32 9080
3 Pavés Cesaria 33 9070
4 Bossanitos 55 8510
5 L'Armada del Diablo 59 8350
6 Garbo Cmmko Team 60 8330
7 Kpowderly 65 8230
8 QHUBEKA ATALANTA 161 1400