Stats

Global stats

# Equipe LeaguePoints Ranking Score Compétition Bonus 4 vainqueurs Bonus meilleur coéfficienttrier par ordre croissant Bonus 9 scorers Bonus victoires
1 BenG 2 340
3883
Tour 2019
2 quick step 2 17
6465
Tour 2017
3 Nowhere Nere 2 37
5343
Tour 2015
4 I CANNIBALI 4 25
6659
Giro 2019
5 Eurovision 2 56
2590
Giro 2014
6 La Gitane 8 12
7336
Tour 2015
7 aupa athletic 4 233
4552
Tour 2019
8 LA GROSSE PLAQUE 2 89
3412
Tour 2016
9 Tweety 2 126
3691
Tour 2017
10 SaGe 2 271
3568
Vuelta 2019
11 Tutto Bene 19 3
6574
Tour 2018
12 TEAM CORTEXS 2 25
6154
Tour 2015
13 Sanikki Team1 2 163
4510
Giro 2019
14 El Pistolero 2 363
3680
Tour 2019
15 Chevals morts 4 64
4352
Tour 2016
16 Joseba beloki 2 114
5032
Giro 2019
17 MORTIROLO 2 122
5220
Giro 2018
18 Team Titou 8 35
785
FantaClassics 2018
19 clach kop 17 3
7384
Tour 2014
20 torre maresme 4 22
5328
Giro 2014
21 Lasruedasdemicarreta 2 82
3532
Tour 2016
22 Neopost Team 2 41
5550
Tour 2017
23 Team Revenga 8 12
6624
Tour 2017
24 Polska Team 2 13 5
6828
Tour 2014
25 TEAM KOUM 2 120
2787
Vuelta 2018
26 Eddy Breckx 24 1
9072
Giro 2014
27 aupa athletic 14 6
6119
Tour 2018
28 TEAM LaBurette 1 8 10
6672
Tour 2017
29 Team 60956 BLUE 17 3
8517
Giro 2018
30 antermoia 2 39
5022
Vuelta 2016
31 Classe X 4 18
747
FantaClassics 2014
32 IPANEMA 4 45
6255
Giro 2019
33 Stylograph Team 2 196
2251
Tour 2017
34 Bjorn Borg 4 14
6787
Vuelta 2016
35 Giroshima mon amour 11 7
7618
Giro 2014
36 Gitane Backdoor 2 93
3079
Tour 2016
37 jeannieforever 2 205
2054
Tour 2017
38 Tomyteam 2 16
6724
Vuelta 2016
39 piquouz1 22 1
7919
Giro 2015
40 CYCLONE 2 48
1793
Tour 2014
41 Olympique Pastaga 2 17
5156
Tour 2018
42 Georaid 1 2 235
4536
Tour 2019
43 Macho Madness 24 1
8835
Giro 2018
44 Vino - Astana Motors 2 128
5584
Tour 2019
45 Papanache 21 2
9055
Giro 2014
46 #Chaudières 9 11
6709
Tour 2017
47 TEAM EANOV 2 57
4571
Tour 2016
48 Brussels dynamite 8 10
5928
Tour 2018
49 Los pitufos 3 20
7354
Tour 2019
50 An geansaí buí 22 1
6839
Tour 2018