Stats

Global stats

# Equipe LeaguePoints Ranking Score Compétitiontrier par ordre croissant Bonus 4 vainqueurs Bonus meilleur coéfficient Bonus 9 scorers Bonus victoires
1 Lolo Cyclo 0 132
107
Imola 2020
2 Rabo 2020 0 76
246
Imola 2020
3 Cochonou 0 79
243
Imola 2020
4 50berges 0 15
324
Imola 2020
5 Lento Team 0 106
196
Imola 2020
6 Team 60956 0 89
230
Imola 2020
7 Team 23 0 49
280
Imola 2020
8 Team Rocket 0 135
92
Imola 2020
9 J'aime la pédale 0 18
314
Imola 2020
10 Coco 309 0 120
167
Imola 2020
11 FC perreux 0 46
284
Imola 2020
12 Cerdo 0 36
294
Imola 2020
13 Sainté 0 39
290
Imola 2020
14 Eddy Breckx 0 14
332
Imola 2020
15 Aert and Soul 0 32
298
Imola 2020
16 Outsiders 0 134
96
Imola 2020
17 Aurel Team 0 24
306
Imola 2020
18 aupa athletic 0 59
268
Imola 2020
19 La Fantamundial 0 139
63
Imola 2020
20 bonza 0 136
92
Imola 2020
21 Pajaron 0 19
314
Imola 2020
22 Cyelo WC 0 100
214
Imola 2020
23 Kill me 0 33
298
Imola 2020
24 tom 0 102
207
Imola 2020
25 L'arc en ciel 2020 0 78
244
Imola 2020
26 La damp 0 25
306
Imola 2020
27 La Gitane 0 45
286
Imola 2020
28 georaiders 0 60
268
Imola 2020
29 NURSULTAN 0 71
256
Imola 2020
30 Ayrton for ever 0 34
298
Imola 2020
31 Giclette3 0 22
307
Imola 2020
32 Borg Campeón del Mundo 0 54
276
Imola 2020
33 Piquouz 10 1
359
Imola 2020
34 Cobidcupworld 0 53
277
Imola 2020
35 buongiorno signora, vengo a riparare la lavatrice 0 116
177
Imola 2020
36 Team Sanikki 0 98
216
Imola 2020
37 deadpoll 0 117
176
Imola 2020
38 cbmbilbo 0 28
302
Imola 2020
39 La seringue 0 57
272
Imola 2020
40 Les Diables Rouges 0 80
238
Imola 2020
41 Les bandes rouges 0 95
221
Imola 2020
42 Flanders Fields CT 0 27
304
Imola 2020
43 VINCENZIN TEAM 0 93
224
Imola 2020
44 Locos 0 42
288
Imola 2020
45 FURUPU一番 9 2
354
Imola 2020
46 ayre 0 123
157
Imola 2020
47 WIELER RAINBOW 0 73
250
Imola 2020
48 Bzh team 0 131
117
Imola 2020
49 Rom1 0 43
288
Imola 2020
50 paulposition 7 4
348
Imola 2020